Om virksomheden

DVJ Consulting er en innovativt tænkende virksomhed, der løser pædagogiske opgaver for regioner, kommuner og private virksomheder.

Vi yder § 54 støtteperson, § 85 bostøtte, mentor ordninger, SKP, integrationsforløb, forebyggelse og tidlig indsats, akut afrusning, pædagogiske natur og udelivs forløb, akut- og enkeltmandsforanstaltninger, social pædagogiskvikardækning.

Opgaverne løses på højt socialfagligt niveau, med pædagogik hvor borgeren er i fokus. Vi benytter kun relevant faguddannet personale.

Vi yder totale løsninger med en 24 timers rådighed for borgeren, så støtten er til rådighed NÅR borgeren har brug for det, uanset tidspunkt på døgnet. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor det enkelte individ støttes i en social træning, der er meningsfuld for denne.  

Sammen med borgeren skaber vi en kontinuerlig hverdag. Vi gør vi bl.a. brug af ”Du bestemmer metoden”, der i høj grad lægger op til, at deltageren tager ansvar for sit eget liv.

 

Medlem af: