VÆRDIGRUNDLAG

Vi ser hvert menneske som en værdifuld ressource for vores samfund. Gennem anerkendelse og åben dialog, støtter og guider vi borgeren til en personlig udvikling. Vi værdsætter dialog og tillid til borgerne og vores kunder.  Vi vægter at være kvalitetsbevidste i vores arbejde hvilket betyder at vi aldrig forlader en opgave uden den er løst. Vi agerer løsningsorienteret, og tænker kreativt og innovativt hvilket vil sige vi gerne tænker ud af boksen og går åbensindet ind til noget nyt. Af os selv og vores samarbejdspartnere forventer vi på en høj leveringssikkerhed så vores kunder oplever kvalitet, stabilitet samt, kontinuitet ved vores løsninger. Med vores erfaring skaber vi forandringer og nye muligheder i andres liv.  Igennem nærvær skaber vi relationer det enkelte individ. Dvj Consulting er en dynamisk virksomhed med en stor faglighed, der gør os i stand til at påtage flere opgaver. Til kompetence- og personlig udvikling benytter vi os af løbende, supervision, sparring og efteruddannelse.

 

PÆDAGOGISK TILGANG

Vi benytter en anerkendende tilgang til borgeren, der tager udgangspunkt i mennesket, som vi møder. Vi fokusere på borgerens egne ressourcer og udviklingsmuligheder anser det enkelte individ som værende eksperten i eget liv.  Med borgeren i fokus ser vi således bag om den enkeltes fysiske og psykiske tilstande. Vi arbejder med en stor respekt for den enkeltes egne holdninger. Vi motivere borgeren til at være en aktiv medspiller i eget liv. Vi anser borgeren som en selvstændig person med evne til at drage egne beslutninger i eget liv. Vores mål er støtte borgeren i at fremme egen selvstændighed. 

Vi ser på det enkelte menneske og dennes ressourcer, og i fællesskab fremmer vi den enkeltes håb og mulighederne.  Hvilket betyder at vi yder hjælp til selvhjælp gennem dialog som kan være styrkende i borgerens evne til at mestre livet med fysiske og psykiske udfordringer. I Samspil med os kan denne hjælp styrke borgerens håb og tro på, at denne kan genvinde magten over sit eget liv. Selvbestemmelse vægtes højt og vi ser denne som en værdi og et mål, hvor borgeren støttes i at være en aktiv samarbejdspartner i forløbet.  I vores arbejde med borgeren benytter vi ”Du bestemmer metoden” der i sin helhed går ud på, at forbedre sundhed, trivsel og livskvalitet på en anderledes måde end gennem almindelig kendt coaching, vejledning og rådgivning. Metodens essens er spørge og kommunikations teknik, i samarbejde med en række ark, der kan bruges til at visualisere problemstillinger, dårlige vaner, argumenter og målsætning.